O mně

Rodné město:

Nová Paka

Vzdělání:

1993 – 2001      Základní umělecká škola Nová Paka – obor výtvarný

2001 – 2005     Střední průmyslová škola kamenická a sochařská                                                                               – obor kamenosochařství – restaurování a konzervování kamene

2005 – 2009    Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ Turnov                                                                               – obor výtvarné zpracování kovů – umělecké kovářství a zámečnictví

2009 – 2012     Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ Turnov                                                                               – obor výtvarné zpracování kovů – umělecké odlévání kovu

2013 – 2015      Národní památkový ústav v Praze – dvouletý kurz památkové péče

Praxe:

2005 – volontariat v polském Klodzku na obnově židovského hřbitova

2013 – workshop na hradě Hartenberg – stavebně-historický průzkum kamenných článků

Zaměstnání:

od roku 2007 – živnost v oblasti zpracování kamene (restaurování)

od roku 2009 – živnost v oblasti umělecké kovářství

od roku 2012 – živnost v oblasti umělecké odlévaní kovu

Výstavy:

2002 – Mladí výtvarníci Novopacka (společná, Suchardův dům Nová Paka)

2007 – Vývoj absolventů II. ZŠ (společná, II.ZŠ Husitská Nová Paka)

2009 – Mezinárodní kovářské sympozium (společná, Helfštýn)

2010 – Máme rádi výtvarku (společná, MKS Nová Paka)

2012 – Kámen, kov, šperk (společná, Muzeum a Pojizerská galerie Semily)

2012 – Kámen, kov, šperk (společná, Senát PČR v Praze)

2012 – Absolvent 2012 (společná, Kladno) – čestné uznání

2014 – Pocta podzimu (společná, Památník K.V.Raise Lázně Bělohrad)